Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

39. OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 
 
Zapraszamy do udziału  w 39. Olimpiadzie Języka Niemieckiego.
 
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do 10 października 2015 r.
 
Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl 
 
Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły 
w Olimpiadzie i przesłania list uczestników do końca października  2015 r. 
 
Eliminacje szkolne - odbędą się dnia 6 listopada 2015 r. o godz. 10.00. Czas trwania 
eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).