Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Ogólnopolskie Wybory Książek

W dniach 18-19 marca 2015 r. odbyły się w naszej szkole Ogólnopolskie
Wybory Książek.
Celem akcji było:
•    Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych
uczniów.
•    Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych
uczniów.
•    Promocja czytelnictwa.
•    Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym i lokalnym.
•    Kształtowanie postaw obywatelskich.
•    Upowszechnienie zasad organizacji wyborów.
„W najbliższych latach biblioteki dostaną miliony złotych na zakup
książek. Ponieważ statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za
obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" i
Towarzystwo Bibliotekarzy Szkół Polskich postanowili zorganizować
Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą
czytać sami zainteresowani.”  Patronat nad wyborami objęła pani
minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Na podstawie
sprawozdań organizatorzy sporządzą wyniki i przekażą je pani minister
oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i
gustach czytelniczych uczniów.
Koordynatorem akcji w naszej szkole była Wioletta Zaremba. W wyborach
wzięło udział 568 uczniów ze wszystkich klas. Na przygotowanych
wcześniej specjalnych kartkach uczniowie wpisywali trzy tytuły
najciekawszych książek, które czytali w ciągu ostatnich dwóch lat.
Wymieniono 515 tytułów.
Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w
akcji. Wyniki głosowania są dostępne na gazetce bibliotecznej lub na
stronie szkoły.

Wioletta Zaremba

Poniżej pełne sprawozdanie wraz z wynikami głosowania.

ksiazki.pdf

plik: