Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Adopcja Serca w naszej szkole (mamy podopieczną Józefinkę z Rwandy).

Programy Adopcji Serca

Dajemy szansę na poprawę warunków życia i dostęp do nauki dla znanych z nazwiska i imienia podopiecznych z Afryki. 
Istnieje możliwość wybrania programu pomocy spośród niżej wymienionych.

Programem obejmowane są dzieci najmłodsze, uczęszczające do szkoły podstawowej, a także te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to równowartość 13 €,przeznaczana jest na dożywianie i utrzymanie dziecka, opiekę medyczną oraz opłaty szkolne.

 

 

Więcej o pozostałych programach Adopcji Serca

Udział w programie oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Celem Adopcji jest uchronienie najbiedniejszych od śmierci głodowej i chorób oraz zapewnienie dzieciom środków na naukę, opiekę medyczną i przygotowanie do samodzielnego życia. Ofiarodawca otrzymuje kwestionaroisz osobowy i zdjęcie dziecka, może także podjąć z nim korespondencję.

Pozyskiwane środki przekazujemy polskim misjonarzom  pracującym w krajach Afryki subsaharyjskiej, prowadzącym bezpośrednią dystrybucję pomocy. W ten sposób ofiarodawcy Ruch Maitri wspomagają  prawie 4000 dzieci w takich krajach jak : Rwanda, DR Kongo, Burundi, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej. Wszelkie fakty związane z otrzymywaniem wsparcia przez podopiecznych lub ich rodziny są rejestrowane a przekazane misjonarzom środki są starannie rozliczane. W zależności od placówki misyjnej pomoc przybiera charakter stypendium wypłacanego w gotówce lub może być realizowana bezgotówkowo (w formie rzeczowej i poprzez bezpośrednie opłacanie wydatków związanych z nauką). Podopieczni zobowiązani są do dostarczenia świadectwa szkolnego i co najmniej jednego listu w roku (podopieczni powtarzający klasę, poza nielicznymi wyjątkami nie mogą uczestniczyć w programie Adopcji).

  Nasza podopieczna to JOSEPHINE MUKA MUSONERA ur. w 2008 roku, mieszka w Rwandzie,jest pod opieką chorego taty, ma czworo rodzeństwa, jej mama odeszła z domu. Dzięki ofiarności naszych uczniów będzie mogła chodzić przez 6 lat do szkoły podstawowej, a tam otrzyma opiekę medyczną, ubrania i jedzenie.

                                                                                                   Izabela Jąder