Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2019 roku

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularz deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku 2019.

Załącznik  1a:

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

deklaracja _1a_nowa_matura.pdf

 

Załącznik 1d:

Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

deklaracja _1d_stara_matura.pdf